Cối xay gạo lức và gạo trắng


VSRH1562E

・Phương thức tách vỏ bằng quạt gió hiệu suất cao với tỉ lệ tách vỏ đạt 90%~99%
・Phân loại thóc và gạo lức ngay tức thì và xử lý phân tách vỏ trấu và cám.
・Gạo lức đã được tách vỏ có thể lấy riêng và đóng bao qua cửa riêng ở phía sau của máy.
・Chức năng xay xát được nghiên cứu phát triển mới bằng ống chuyên dụng cho gạo hạt dài, giúp giảm thiểu tối đã tỉ lệ vỡ, tạo thành phẩm chất lượng cao.
・Dùng trục lơ lửng trên không trung và quạt gió cực mạnh tạo điều kiện xay xát ở nhiệt độ thấp.
・Bộ phận chỉnh áp và lưới có thể tách rời đơn giản bằng cách mở chốt mà không cần dùng đến dụng cụ khác.

 • img2
  • img1_thumb
  • img2_thumb
  • img3_thumb
  • img4_thumb
  • img5_thumb
  • img6_thumb
  • img7_thumb
  • img8_thumb
  • img9_thumb

Contact Us

PHONE. +81-263-52-1100 FAX. +81-263-54-2485

1526-1, NOMURA HIROOKA, SHIOJIRI CITY, NAGANO PREF , JAPAN